Free stock photo freepik.com

Kas var palīdzēt, veidojot personīgo zīmolu

Ir vairāki rīki un paņēmieni, kas palīdz veidot veiksmīgu personīgo zīmolu. Personīgā Zīmola Akadēmijas eksperti vēlas dalīties padomos, kā rīkoties, lai Tavs zīmols būtu pamanāms un atstātu iespaidu uz auditoriju.

Atpazīšanas zīmes

Lai auditorijai piedāvātu ko atšķirīgu no citiem, izvēles iespējas ir dažādas. Tā var būt komunikācija ar attēliem, vārds, kādā Tevi uzrunāt, rakstības stils, kādā Tu nodod vēstījumu savai auditorijai, ģērbšanās stils, noteikta aksesuāra lietošana, noteikti pasākumi, kurus apmeklē. Tās ir nianses, taču šādas detaļas var veidot Tavu atšķirīgo personīgo zīmolu no citiem.

Pārdomāta kontaktu veidošana

Kā jau minēts citos Personīgā Zīmola Akadēmijas rakstos, jaunu kontaktu veidošana ir nozīmīgs personīgā zīmola atpazīstamības veicināšanas elements. Lai arī sākumā visticamāk būs jāstrādā, liekot uzsvaru uz kvantitāti, tomēr ilgtermiņā ir jāpārdomā, ar ko dibināt kontaktus. Sociālā tīkla LinkedIn vai dažādu Tevis pārstāvēto organizāciju kontaktu loks arī veido Tavu personīgo zīmolu. Cilvēkam, kas vēlēsies ar Tevi uzsākt sadarbību, Tavi kontakti būs viena no pirmajām lietām, ko viņš pamanīs. Tāpēc, ja Tavā kontaktu tīklā būs daudziem zināmi neuzticami uzņēmēji, speciālisti, kam nav laba slava, tas liks aizdomāties arī citiem.

Atvērtība

Lai arī, veidojot personīgo zīmolu, jāseko līdzi tam, kādus pasākumus apmeklē vai ar ko veido kontaktus, tomēr centies izmantot pēc iespējas vairāk sniegto iespēju pēc uzaicinājuma apmeklēt kādu tīklošanas pasākumu, notikuma atklāšanas pasākumu, prezentāciju, iesaistīties projektā, komunicēt sociālajos tīklos. Tas ir viens no veidiem, kā audzēt atpazīstamību un demonstrēt savu kompetenci, kas pēcāk var kļūt par pamatu tam, kāpēc mērķauditorija Tev uzticas.

Iespēju apzināšana

Nemitīgi seko līdzi gan interneta videi, gan citiem ikdienas rīkiem, kas var palīdzēt pilnveidot personīgo zīmolu. Ja vēlies sekmīgi uzrunāt auditoriju, tad aktivitāte sociālajos tīklos un dažādu aplikāciju izmantošana Tavu personīgo zīmolu padarīs tikai košāku un pārliecinošāku.