Katrs no mums savā dziļākajā būtībā vēlas dzīvot jēgpilnu dzīvi saskaņā ar savām vērtībām. Tas nozīmē arī gūt panākumus, pašrealizējoties vienā vai citā dzīves jomā. Turklāt panākumu jēdziens te ir dziļi subjektīvs. Vienam tas ir veiksmīgi izveidots pelnošs bizness, otram sarakstīta un izdota grāmata, citam attiecības, kurās jūtas novērtēts.

Spēcīgs personīgais zīmols piesaista sev panākumus, jo ir ieguldījis ne mazums pūļu savā pašpilnveidē: domāšanas veidā, emociju vadībā, prasmēs un kompetencēs. Savukārt ceļā uz spēcīgu personīgo zīmolu ir nepieciešama mērķtiecība un drosme, savas unikalitātes apzināšanās un izcelšana, autentiskums aktivitātēs un pāri visam atvērts prāts.

Personīgā Zīmola Akadēmijas misija:

Palīdzēt atbrīvoties no domāšanas aizspriedumiem, izprast un pieņemt sevi, izveidot spēcīgu personīgo zīmolu panākumiem.

Personīgā Zīmola Akadēmijas vīzija:

Akadēmija apvieno unikālas metodes un prasmju treniņus, kas ir kā pašpilnveides un personīgā zīmola veidošanas instrumenti uzņēmējiem, vadītājiem un nozaru profesionāļiem.

Vērtības:

Personīgā Zīmola Akadēmija palīdz iedzīvināt šīs piecas vērtības, lai ceļš uz panākumiem būtu ne tikai veiksmīgs, bet arī izbaudāms.

1. Mērķtiecība

Mērķtiecība nosaka skaidru redzējumu par savu dzīves virzienu un noteiktu mērķi, kuru virzienā cilvēks tiecas attīstīties.Tas palīdz viņam atrast motivāciju, koncentrēties uz svarīgām lietām un veicināt personīgo izaugsmi.

2. Atvērts prāts

Atvērts prāts ir būtisks, lai veicinātu mācīšanos, attīstību un inovāciju. Tas ietver gatavību pieņemt kritiku, mācīties no
citiem, eksperimentēt un mainīt savas domas un uzskatus, ja nepieciešams. Atvērts prāts palīdz cilvēkam attīstīties un
pielāgoties mainīgajai pasaulei.

3. Unikalitāte

Ikviens cilvēks ir unikāls ar savām individuālajām spējām, talantiem, vērtībām un perspektīvām. Unikalitāte personīgās
zīmolvedības kontekstā nozīmē, ka cilvēks apzinās un novērtē savas unikalitātes aspektus, kas padara viņu īpašu. Tas
ietver pašapziņu, pašcieņu un pašpārliecību, lai izpaustu savu potenciālu un attīstītu savu individualitāti.

4. Autentiskums

Cilvēks apzinās savu patieso būtību un savas vērtības un rīkojas saskaņā ar tām. Tas ietver atklātību, godīgumu,
integritāti un uzticēšanos savai intuīcijai. Autentisks cilvēks izjūt apmierinātību, dzīvojot autentisku dzīvi, nevis cenšoties
atbilst citu cilvēku vai sabiedrības prasībām.

5. Drosme

Drosme personīgās zīmolvedības kontekstā nozīmē, ka cilvēks ir gatavs izkļūt no savas komforta zonas, pieņemt
izaicinājumus un pārvarēt šķēršļus, lai attīstītu sevi un sasniegtu savus mērķus. Tas ietver apzinātu riska uzņemšanos,
spēju noticēt savām spējām un izturēšanos pret neveiksmēm ar optimismu un izturību. Drosme palīdz cilvēkam
pārvarēt ierobežojumus un attīstīties gan personīgi, gan profesionāli.

TU ESI UNIKĀLS

#personalbranding #personalbrand #PersonalBrandingAcademy #personality #values #positioning #reputation #storytelling #IngaDaliba #YouAreUnique #communication #selfpresentation #publicspeech #networking #leadership #mindset #emotions #emotionalintelligence #LinkedIn