Zīmolu arhetipi personīgajā zīmolvedībā

Zīmola arhetipi, ir koncepts, kas dziļi sakņojas psiholoģijas vēsturiskajās teorijās. Tie ir būtiski ne tikai veidojot to, kā uzņēmumi komunicē ar saviem klientiem, bet tiem arī var būt būtiska nozīme Tava personīgā zīmola veidošanā un uzturēšanā. Šajā rakstā aplūkosim zīmola arhetipu vēsturiskās saknes, to būtību, kā arī efektivitāti, pievēršot uzmanību uz to ietekmi arī personīgajā zīmolvedībā.

Paša jēdziena "zīmola arhetips" pirmsākums meklējams Karla Junga (1875 – 1961, šveiciešu psihiatra) teorijās. Viņa darbi atklāj kā šie “kolektīvajā apziņā dziļi iesakņojušies modeļi” var ietekmēt ne tikai reklāmas vai mārketinga komunikācijas uztveri, bet arī apzinātu vai neapzinātu citu personīgo stāstījumu kategorizāciju.

Zīmola arhetipi raksturo zīmola metaforiskās nozīmes, vērtības, uzvedību un vēstījumus, piešķirot tiem personību (Jung, 2012). Tas padara zīmolu atpazīstamāku un saistošāku mērķauditorijai. Jungs uzskatīja, ka cilvēki izmanto simbolus, lai saprastu sarežģītus konceptus, un daži no šiem konceptiem parādās vispārēji kā dažādu mītu elementi un individuālie zemapziņas simboli (Jung, 2012).

Personīgajā zīmolvedībā zinot šos arhetipus Tu vari mainīt to kā citi interpretē Tavu personīgo zīmolu. Izmantojot kādu no tiem konsekventi – tas atstās autentiskuma iespaidu, kad Tu dalīsies ar savām pieredzēm, stāstiem un vērtībām, tādējādi rezonējot ar savas auditorijas pieredzi un emocijām.

 PIESAKIES BEZMAKSAS KONSULTĀCIJAI 

 

Īsa zīmolu arhetipu vēsture

Gan literatūrā, gan mākslā radītajos ceļojumos, varoņdarbu nostāstos, leģendās un mīlas romānos; mēs visi esam jau saskārušies ar šiem naratīviem. Tie ir pārsvarā būvēti no arhetipēšanas koncepcijas, kas patiesībā aizsākās jau Senajā Grieķijā, proti, ar filozofa Platona idejām par 'elementārām formām'.

Taču, vēsturiski, Jungs bija pirmais, kurš ieviesa arhetipu konceptu un terminu, kādu mēs to zinām mūsdienās. Jungs uzskatīja, ka arhetipi ir iedzimti, universāli un tiek pārmantoti no paaudzes paaudzē (Jung, 2012). Lai gan pats Jungs neizveidoja mūsdienu mārketingā un zīmolvedībā plaši pielietoto 12 zīmolu arhetipu sarakstu, viņa darbs ir šī koncepta pamatā.

Džozefs Kempbels (1904 – 1987, amerikāņu autors) tālāk pētīja šos arhetipus, analizējot to ietekmi mākslā, popkultūrā, mitoloģijā un literatūrā (Campbell, 2008).

Dāvids Ākers (1938 – līdz šim, Amerikāņu organizāciju kultūru pētnieks) savā grāmatā “Spēcīgu zīmolu veidošana” arhetipu konceptu pārnes uz dažādiem mārketinga un zīmolu veidošanas principiem. Viņs pētīja, kā šos arhetipus var pielietot, lai izveidotu efektīvas zīmolu stratēģijas, kas rezonētu ar uzņēmumu mērķauditorijām (Aaker, 2012).

Kerola S. Pīrsona (1944 – līdz šim, amerikāņu autore un pētniece) savā grāmatā “Varonis un Dumpinieks: veido savu zīmolu caur arhetipiem” tieši pielieto Junga arhetipu teoriju mārketinga jomā. Autore identificē 12 zīmola arhetipus un tos apraksta (Mark & Pearson, 2001).

 PIESAKIES BEZMAKSAS KONSULTĀCIJAI 

 

Mūsdienās pielietotie zīmola arhetipi un to īss raksturojums:

 • uzticamais sapņotājs (ang. – the Innocent )
  optimistisks, godīgs un entuziasma pilns, bieži saistīts ar vienkāršību;
 • ikdienišķais cilvēks (ang. – the Everyman )
  atbalstošs un patiess, meklē piederības sajūtu un reālismu;
 • drosmīgais varonis (ang. – the Hero )
  izteiksmīgs un godīgs, iedvesmo un aicina uz rīcību;
 • rūpīgais aprūpētājs (ang. – the Caretaker )
  rūpīgs, empātisks un aizsargājošs, fokusējas uz citu aprūpi un atbalstu;
 • neatkarīgais pētnieks (ang. – the Explorer )
  piedzīvojumu meklētājs, pionieris, kurš vienmēr meklē jaunas pieredzes un izaicinājumus;
 • pārgalvīgais dumpinieks (ang. – the Rebel )
  drosmīgs sava ceļa gājējs, kurš izaicina esošo kārtību un mudina uz pārmaiņām;
 • kaislīgais mīlnieks (ang. – the Lover )
  kaislīgs, maigs un intīms, koncentrējoties uz savienojumu radīšanu un emociju izraisīšanu;
 • inovatīvais radītājs (ang. – the Creator )
  iztēles pilns un māksliniecisks, rada nozīmīgas un ilgtspējīgs lietas;
 • vieglprātīgais jokdaris (ang. – the Jester )
  jautrību mīlošs, ar veselīgu humoru apveltīts, nes prieku un izklaidē citus;
 • viedais skolotājs (ang. – the Sage )
  zinošs un analītisks, meklē patiesību un dalās atziņās;
 • harizmātiskais burvis (ang. – the Magician )
  pārveidojošs, liberāls, rada brīnumus un sniedz izcilu pieredzi;
 • ietekmīgais valdnieks (ang. – the Ruler )
  autoritatīvs un atbildīgs, iemieso varu, kontroli un stabilitāti.
 

Zīmola arhetipu loma personīgajā zīmolvedībā

Kā jau minēts iepriekš šie zīmolu arhetipi ir ne tikai būtiski mārketinga komunikācijā, bet tie ir arī pielietojami personīgajā zīmolvedībā. Tie ne tikai klasificē Tavu personīgo zīmolu, tie piešķir tam dziļumu un raksturu, padarot to saistošāku un pievilcīgāku Tavai mērķauditorijai (darba devējiem, kolēģiem, sadarbības partneriem, klientiem).

Aplūkosim kā ievērojot kādu no zīmola arhetipiem savā komunikācijā sociālajos tīklos (piem., LinkedIn), Tu vari uzlabot savu personīgo zīmolu.

Personīgā zīmola pieredzes atbalstīšana

Tāpat kā uzņēmuma zīmola veidošanā, personīgajā zīmolvedībā zīmola arhetipi palīdz izveidot konsekventu un autentisku tēlu. Šī konsekvence rada uzticamības sajūtu (Aaker, 1997). Izvēlētais arhetips piešķir konkrētu naratīvu jeb stāstījumu vai  komunikācijas stilu, kas padara Tavu zīmolu saskaņotu un ietekmīgu (Keller, 2001).

Saskaņošana ar auditorijas vēlmēm

Izvēlētajam zīmola arhetipam jābūt saskaņotam ar Tavām vērtībām (vai konsekventi ar tēlu, ar kuru Tu vēlies, lai Tevi asociētu), tādejādi Tu varēsi vieglāk veidot dziļākas saiknes ar mērķauditoriju (Fournier, 1998). Tu vari pielāgot vai attīstīt sava personīgā zīmola arhetipu, lai tas atbilstu Tavas auditorijas mainīgajām vēlmēm, saglabājot rezonansi un tās iesaisti (Aaker, 1997).

Atšķiršanās no citiem

Radot unikālu personīgo zīmolu Tu izcelies ar atšķirīgu arhetipu. Tas palīdz izcelt Tavu dzīves gājumu un īpašības (Kapferer, 2012). Personīgie stāsti, kas konsekventi tiek veidoti balsoties uz kādu no zīmola arhetipiem, ilgtermiņā, veido emocionālas saiknes, padarot Tavu personīgo zīmolu neaizmirstamu un atšķirīgāku no citiem (Woodside et al., 2008).

Personīgais mārketings un savu interešu aizstāvība

Personīgā zīmola arhetipu pielietošana personīgajā zīmolvedībā, līdzīgi kā mārketinga komunikācijā, iepludina tajā emocijas un veido saistošu naratīvu (Thompson et al., 2006). Izveidojot spēcīgu emocionālo saiti ar saviem sekotājiem, Tu vari pārveidot viņus par saviem aizstāvjiem, tādejādi pastiprinot sava personīgā zīmola ietekmi (Keller, 2001).

 PIESAKIES BEZMAKSAS KONSULTĀCIJAI 

 

Kopsavilkums

Zīmola arhetipu izmantošana ir ļoti svarīga gan uzņēmumu, gan personīgajā zīmolvedībā. Šie arhetipi ļauj veidot dziļu un jēgpilnu saikni ar mērķauditoriju. Uzņēmējdarbībā šie arhetipi ļauj uzņēmumiem efektīvi un autentiski komunicēt ar klientiem, izmantojot universālas cilvēku vēlmes un stāstījumus, padarot uzņēmuma tēlu cilvēciskāku.

Savukārt, personīgajā zīmolvedībā tos var izmantot, lai radītu personību, kas rezonē ar citiem. Personīgā zīmola veidošanā šie arhetipi ir svarīgi, jo tie piedāvā strukturētu sistēmu, kas var palīdzēt Tev autentiski paust savus unikālos stāstus un vērtības, saskaņojot tos ar savas auditorijas universālo pieredzi un emocijām. Šī saskaņošana nav tikai noteiktas personiskās identitātes radīšana; tas ir par patiesu saikņu veidošana un tāda zīmola izveidi, kas patiesi atspoguļo Tavu būtību un pamatvērtības.

Neatkarīgi no tā, vai tas attiecas uz uzņēmuma vai personīgo zīmolu, zīmola arhetipu stratēģiska izmantošana ir spēcīga komunikācijas stratēģija. Tā ļauj izveidot zīmola identitāti, kas ir ne tikai atšķirīga un neaizmirstama, bet arī dziļi saistīta ar mērķauditoriju emocionālā un psiholoģiskā līmenī.

 


Atsauces

Aaker, D. A. (2012). Building strong brands. Simon and Schuster.

Aaker, J. (1997). Dimensions of brand personality. Journal of Marketing Research, 34(3), 347–356.

Campbell, J. (2008). The hero with a thousand faces (Vol. 17). New World Library.

Fournier, S. (1998). Consumers and their brands: Developing relationship theory in consumer research. Journal of Consumer Research, 24(4), 343–373.

Jung, C. G. (2012). Man and his symbols. Bantam.

Kapferer, J.-N. (2012). The new strategic brand management: Advanced insights and strategic thinking. Kogan page publishers.

Keller, K. L. (2001). Building customer-based brand equity: A blueprint for creating strong brands.

Mark, M., & Pearson, C. S. (2001). The hero and the outlaw: Building extraordinary brands through the power of archetypes. McGraw Hill Professional.

Thompson, C. J., Rindfleisch, A., & Arsel, Z. (2006). Emotional branding and the strategic value of the doppelgänger brand image. Journal of Marketing, 70(1), 50–64.

Woodside, A. G., Sood, S., & Miller, K. E. (2008). When consumers and brands talk: Storytelling theory and research in psychology and marketing. Psychology & Marketing, 25(2), 97–145.