Attēls no canva.com

Personīgās zīmolvedības prasmes

Mūsdienu globalizētajā sabiedrībā, kur informācija plūst neskaitāmās straumēs, individuālā pieeja un spēja efektīvi komunicēt kļūst arvien būtiskāka.

Tagad, kad esi iepazinies ar mūsu pamatfilozofijas pirmajiem diviem līmeņiem, kuri kalpo ka pamats. Dalāmies ar trešo līmeni, kas ir pašu personīgās zīmolvedības prasmju apguve. Personīgā Zīmola Akadēmija savās meistarklasēs un individuālajās sesijās piedāvā attīstīt šīs iemaņas.

Personīgās zīmolvedības prasmju kodolā atrodas: komunikācija, tīklošana un pašprezentācija. Profesionālajā un sociālajā vidē šīs prasmes ir izšķirošas. Personīgā Zīmola Akadēmija atzīst šo nozīmīgumu un ir izveidojusi rūpīgi izstrādātu programmu, lai Tu varētu tās attīstīt. Zemāk īss ieskats katrā no šīm prasmēm:

 

Komunikācija

Komunikācijā ir svarīgi ne tikai vārdi, ko izsakām, bet arī tas, kā to darām. Efektīvā komunikācijā ir būtiski veidot raportu (savienojumu ar sarunu partneri/grupu), nodot skaidru ziņojumu un sekmēt savstarpēju izpratni. Mūsu tonis, temps un ķermeņa valoda ir svarīgi aspekti, kas ietekmē mūsu spēju efektīvi sazināties (Klofstad et al., 2012). Tāpat arī neverbālie signāli, piemēram, acu kontakts un žesti, spēlē izšķirošu lomu komunikācijas procesā (Dunbar & Bernhold, 2019).

Pašprezentācija

Mēs nepārtraukti prezentējam sevi citiem, veidojot pirmo iespaidu klātienē vai tiešsaistē. Autentiskuma nozīme pašprezentācijā ir izšķiroša (Goffman, 1959), un mūsdienās arī mūsu tiešsaistes klātbūtne var ievērojami ietekmēt veidotā iespaida kvalitāti (Oh et al., 2020).

Publiskā uzstāšanās

Efektīva publiskā uzstāšanās prasa ne tikai tehniskas zināšanas, bet arī spēju veidot emocionālu saikni ar auditoriju. Auditorijas iesaistīšana un pārliecināšana ir izšķiroši aspekti, kas veicina veiksmīgu uzstāšanos (Carnegie, 2022; Crick, 2015).

Tīklošana

Tīklošanas efektivitāte atkarīga ne tikai no kontaktpersonu skaita, bet arī no to kvalitātes. Ilgtermiņa panākumu atslēga ir kvalitatīvas profesionālas attiecības (Granovetter, 1973; Kasket, 2012).

Digitālās platformas

LinkedIn un citās sociālo mediju platformās mēs veidojam savu profesionālo identitāti, demonstrējam savu personīgo zīmolu un veidojam profesionālos kontaktus (Dutta, 2010). Šīs platformas kļūst par svarīgiem instrumentiem personīgā zīmola veidošanā un uzturēšanā (Kapferer, 2004; Karaduman, 2013; Labrecque et al., 2011).

 

Efektīvas komunikācijas, tīklošanas un pašprezentācijas prasmes ir izšķirošas mūsdienu sabiedrībā. To izpratne un pielietošana veicina individuālo izcelšanos profesionālajā un sociālajā vidē. Balstoties uz jaunākajiem pētījumiem un praktisko pieredzi, šīs prasmes sniedz instrumentus veiksmīgai individuālai izpausmei.

Personīgā Zīmola Akadēmija nodrošina praktiskus instrumentus un teorētisko pamatu, lai Tu varētu veidot un uzturēt spēcīgu personīgo zīmolu. Šajā procesā īpaši svarīgas ir komunikācijas, tīklošanas un pašprezentācijas prasmes, kuras, kombinējot ar jaunākajiem pētījumiem, var nodrošināt veiksmīgu individuālo izpausmi mūsdienu sabiedrībā.

Paldies par mūsu pamatfilozofijas rakstu sērijas iepazīšanu!
Mēs ceram, ka tas ir sniedzis vērtīgu ieguldījumu Tavā attīstībā!

 

Atsauces

Carnegie, D. (2022). How To Win Friends And Influence People. DigiCat.

Crick, N. (2015). Rhetorical public speaking. Routledge.

Dunbar, N. E., & Bernhold, Q. (2019). Interpersonal power and nonverbal communication. In Power in close relationships. (pp. 261–278). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108131490.013

Dutta, S. (2010). What’s your personal social media strategy. Harvard Business Review, 88(11), 127–130, 151.

Goffman, E. (1959). The Presentation of Self in Everyday Life. Knopf Doubleday Publishing Group.

Granovetter, M. S. (1973). The strength of weak ties. American Journal of Sociology, 78(6), 1360–1380.

Kapferer, J.-N. (2004). The New Strategic Brand Management.

Karaduman, İ. (2013). The Effect of Social Media on Personal Branding Efforts of Top Level Executives. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 99, 465–473. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.515

Kasket, E. (2012). Continuing bonds in the age of social networking: Facebook as a modern-day medium. Bereavement Care, 31(2), 62–69.

Klofstad, C. A., Anderson, R. C., & Peters, S. (2012). Sounds like a winner: Voice pitch influences perception of leadership capacity in both men and women. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 279(1738), 2698–2704.

Labrecque, L. I., Markos, E., & Milne, G. R. (2011). Online Personal Branding: Processes, Challenges, and Implications. Journal of Interactive Marketing, 25(1), 37–50. https://doi.org/10.1016/j.intmar.2010.09.002

Oh, T. T., Keller, K. L., Neslin, S. A., Reibstein, D. J., & Lehmann, D. R. (2020). The past, present, and future of brand research. Marketing Letters, 31, 151–162.