attēls no unsplash.com

Kāpēc LinkedIn ir labākā platforma personīgā zīmola veidošanai?

LinkedIn ir kļuvusi par nozīmīgu platformu profesionālās attīstības un personīgās zīmolvedības jomā. Tā piedāvā unikālas iespējas, kas ļauj Tev izcelt savu profesionālo pieredzi, veidot sakarus un attīstīt savu personīgo zīmolu. Aplūkosim, kāpēc LinkedIn ir labākā platforma personīgajai zīmolvedībai.

 PIESAKIES BEZMAKSAS KONSULTĀCIJAI 

Profesionālais tīkls

LinkedIn ir vienīgā sociālā platforma, kas pilnībā veltīta profesionālo sakaru veidošanai. Tā piedāvā iespēju savienoties ar ("Connect With..") kolēģiem, klientiem, nozares ekspertiem un potenciālajiem darba devējiem. Šie sakari ir ļoti vērtīgi, jo tie var radīt jaunas karjeras iespējas, sadarbības un projektu īstenošanu (Davis et al., 2020; Roulin & Levashina, 2019). Izveidojot plašu profesionālo tīklu, Tu vari paplašināt savu ietekmi un stiprināt savu personīgo zīmolu.

Profesionālā satura koplietošana

LinkedIn dod iespēju dalīties ar profesionālu, lietišķu saturu, piemēram, rakstiem, prezentācijām un video. Šī funkcija ļauj Tev demonstrēt savas prasmes un zināšanas konkrētajā jomā. Daloties ar kvalitatīvu saturu, Tu vari palielināt savu redzamību un uzticamību starp nozares speciālistiem (Aaker, 1997; Lair et al., 2005). Regulāra un pārdomāta satura publicēšana palīdz veidot pozitīvu personīgo zīmolu un piesaistīt sekotājus.

Digitālais CV

Šodien LinkedIn profils ir pielīdzināms digitālam CV, kas ietver ne tikai darba pieredzi un izglītību, bet arī rekomendācijas, prasmju demonstrēšanu un sertifikātus (van Moll, 2016). Pareizi izveidots un regulāri papildināts LinkedIn profils ir ļoti efektīvs veids, kā uzturēt savu personīgo zīmolu (Marin & Nilă, 2021). Izmantojot atslēgvārdus, lai padarītu savu profilu atrodamāku, Tu vari piesaistīt vairāk skatījumu (Labrecque et al., 2011). Pilnīgs un profesionāli noformēts profils palīdz veidot uzticību un piesaistīt potenciālos darba devējus vai klientus .

Saziņa ar nozares ekspertiem

LinkedIn grupas un diskusiju forumus veido profesionāļi no dažādām jomām. Piedaloties diskusijās un daloties ar savu viedokli, Tu vari veidot savu reputāciju un paplašināt savu tīklu. Šāda veida iesaiste palīdz palielināt Tavu atpazīstamību un autoritāti attiecīgajā nozarē. Aktīva dalība nozares diskusijās demonstrē Tavas zināšanas un iesaistīšanos jaunākajās aktualitātēs, kas ir būtiski personīgā zīmola attīstībai.

Ko iegūst uzņēmumi, ja tā darbiniekiem ir spēcīgi personīgie zīmoli?

Uzņēmumiem ir būtiski parūpēties par to, lai viņu darbiniekiem būtu labi izstrādāti personīgie zīmoli. Spēcīgi personīgie zīmoli ne tikai palīdz darbiniekiem sasniegt savus karjeras mērķus, bet arī pozitīvi atspoguļo uzņēmuma tēlu. Kad darbinieki ir labi pazīstami un cienīti savā nozarē, tas palielina uzņēmuma prestižu un uzticamību (Sagdati, 2015). Tas var piesaistīt jaunus klientus, sadarbības partnerus un talantīgus profesionāļus.

 PIESAKIES BEZMAKSAS KONSULTĀCIJAI 

LinkedIn piedāvā unikālas iespējas profesionālās zīmolvedības attīstībai. Izmantojot visas platformas sniegtās priekšrocības, Tu vari efektīvi veidot un stiprināt savu personīgo zīmolu, kas ilgtermiņā var vainagoties ar jauniem profesionālajiem sasniegumiem un karjeras iespējām.

Atsauces

Aaker, J. (1997). Dimensions of brand personality. Journal of Marketing Research, 34(3), 347–356.

Davis, J., Wolff, H.-G., Forret, M. L., & Sullivan, S. E. (2020). Networking via LinkedIn: An examination of usage and career benefits. Journal of Vocational Behavior, 118, 103396. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2020.103396

Labrecque, L. I., Markos, E., & Milne, G. R. (2011). Online Personal Branding: Processes, Challenges, and Implications. Journal of Interactive Marketing, 25(1), 37–50. https://doi.org/10.1016/j.intmar.2010.09.002

Lair, D. J., Sullivan, K., & Cheney, G. (2005). Marketization and the Recasting of the Professional Self: The Rhetoric and Ethics of Personal Branding. Management Communication Quarterly, 18(3), 307–343. https://doi.org/10.1177/0893318904270744

Marin, G. D., & Nilă, C. (2021). Branding in social media. Using LinkedIn in personal brand communication: A study on communications/marketing and recruitment/human resources specialists perception. Social Sciences & Humanities Open, 4(1), 100174. https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2021.100174

Roulin, N., & Levashina, J. (2019). LinkedIn as a new selection method: Psychometric properties and assessment approach. Personnel Psychology, 72(2), 187–211. https://doi.org/10.1111/peps.12296

Sagdati, M. (2015). The role and importance of personal branding in career development [Bachelor’s thesis]. Hämeen ammattikorkeakoulu. http://www.theseus.fi/handle/10024/99066

van Moll, C. (2016). LinkedIn versus traditional CV as a screening tool.