Attēls no freepik.com

Kas ir emocionāli inteliģenta līderība?

Mūsdienu strauji mainīgajā pasaulē emocionālā inteliģence ir kļuvusi par izšķirošu faktoru efektīvā līderībā. Tas nav tikai spēja saprast un pārvaldīt savas emocijas, bet arī prasme izprast un reaģēt uz citu cilvēku jūtām. Šī raksta mērķis ir apskatīt, kā emocionālā inteliģence ietekmē līderību, veidojot ne tikai efektīvu, bet arī uzticamu un autentisku vadības veidu.

Emocionālās inteliģences loma līderībā

Emocionālā inteliģence līderībā ir neatsverama, jo tā ietekmē kā līderi saprot sevi, savu komandu un organizācijas dinamiku. Tā nav tikai spēja pārvaldīt emocijas, bet arī prasme, kas ļauj līderiem veidot autentiskas attiecības. Līderiem ir būtiski attīstīt pašapziņu, lai saprastu un regulētu savas emocijas, izrādītu empātiju, attīstītu sociālās prasmes un saglabātu iekšējo motivāciju. Šie aspekti veicina ne tikai personīgā zīmola attīstību, bet arī veido spēcīgu pamatu efektīvai un iedvesmojošai līderībai.

1. Pašapziņa

Pašapziņa līderiem ļauj ne tikai saprast savas emocijas, bet arī atpazīt, kā šīs emocijas ietekmē viņu lēmumus un rīcību (Goleman, 2020). Tā ir būtiska, lai līderis varētu adekvāti reaģēt uz dažādām situācijām, izvairīties no aizspriedumiem un pieņemt objektīvus lēmumus, kas balstīti uz racionālu domāšanu, nevis brīža emocijām (Goleman, 2020).

2. Pašregulācija

Līderi ar labu pašregulāciju spēj saglabāt kontroli pār savām emocijām un reakcijām, īpaši stresa un konfliktu situācijās (Boyatzis & McKee, 2005). Tādējādi viņi var kļūt kā paraugs citiem, demonstrējot mieru un apdomību sarežģītās situācijās. Tas palīdz radīt uzticamu un stabilitāti veicinošu darba vidi.

3. Empātija

Empātija līderībā nozīmē spēju izprast un respektēt darbinieku jūtas un vajadzības (Goleman et al., 2002). Līderi, kas izrāda empātiju, spēj labāk komunicēt ar saviem komandas biedriem, atpazīst un reaģē uz viņu vajadzībām, rada iekļaujošu darba vidi un palīdz atrisināt dažādus konfliktus (Bar-On, 2006).

4. Sociālās prasmes

Sociālās prasmes līderībā ietver spēju efektīvi komunicēt, veidot un uzturēt attiecības, kā arī veiksmīgi risināt konfliktus (Goleman, 1998). Līderi ar labām sociālajām prasmēm spēj veidot spēcīgas komandas, kurās valda savstarpēja uzticība un atbalsts, kā arī motivēt un iedvesmot darbiniekus sasniegt kopējos mērķus (Bar-On, 1997; Ryan & Deci, 2000).

5. Motivācija

Iekšējā motivācija līderībā nozīmē spēju saglabāt augstu iekšējo motivāciju un iedvesmot arī citus. Līderi, kas ir iekšēji motivēti, ir aizrautīgi par to, ko viņi dara, un šī aizrautība var būt “lipīga” (Ryan & Deci, 2000). Viņi spēj mudināt komandas biedrus uzstādīt augstus mērķus un sasniegt izcilus rezultātus (Goleman et al., 2002).

Emocionālā inteliģence un personīgais zīmols

Emocionāli inteliģenti līderi, kas izrāda augstu pašapziņu, empātiju, sociālās prasmes un motivāciju, nereti neviļus izveido ap sevi spēcīgu personīgo zīmolu (Kernis, 2003). Viņu autentiskums un uzticamība veicina to, ka viņi tiek uztverti kā cienījami un iedvesmojoši līderi. Tas nāk par labu ne tikai viņu personiskajai karjerai, bet arī viņu pārstāvētā uzņēmuma reputācijai un kultūrai.


Emocionāli inteliģenta līderība ir kritiska veiksmīgai vadībai mūsdienu darba vidē. Tā ir vairāk nekā tikai spēja pārvaldīt emocijas – tā ir iespēja veidot stipras attiecības, sekmēt komandas sadarbību un radīt produktīvu darba vidi. Līderi, kas attīsta un izmanto savas emocionālās inteliģences prasmes, spēj ne tikai efektīvi vadīt, bet arī veidot uzticību un autentiskumu, kas ir svarīgi jebkurā organizācijā.

 

Atsauces

Bar-On, R. (1997). BarOn emotional quotient inventory (Vol. 40). Multi-health systems.

Bar-On, R. (2006). The Bar-On model of emotional-social intelligence (ESI) 1. Psicothema, 13–25.

Boyatzis, R. E., & McKee, A. (2005). Resonant leadership: Renewing yourself and connecting with others through mindfulness, hope, and compassion. Harvard Business Press.

Goleman, D. (1998). What Makes a Leader. Harvard Business Review, 76(6), 93–102.

Goleman, D. (2020). Emotional intelligence. Bloomsbury Publishing.

Goleman, D., Boyatzis, R. E., & McKee, A. (2002). Learning to lead with emotional intelligence. Harvard Business School Press.

Kernis, M. H. (2003). Toward a conceptualization of optimal self-esteem. Psychological Inquiry, 14(1), 1–26.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68.