Personīgā zīmola veidošana

Spēcīga personīgā zīmola tapšana norisinās trijos līmeņos – domāšanas sakārtošanā, savu emociju apzināšanā un pieņemšanā, kā arī pozicionēšanās prasmju attīstīšanā. Jo pēc būtības, personīgais zīmols – spēcīga personība, kas apzinās savu vērtību un nebaidās to parādīt citiem. Tam piemīt šādi raksturojoši lielumi kā skaidrs fokuss uz mērķi, augsta emocionālā inteliģence, pašprezentācijas un kontaktu veidošanas prasmes. Sevis veidošana panākumiem sākas ar atziņu - “es pats savas dzīves arhitekts, es pats savu panākumu būvnieks.”

10 individuālo konsultāciju programma, kas ir kā ievads personīgajā zīmolvedībā un sava ceļa uz panākumiem uzsākšana.

Sesiju grafiks tiek saskaņots individuāli. Tās ir konfidenciālas.

Sesijas var tikt organizētas klātienē Personīgā Zīmola Akadēmijas telpās vai attālināti Zoom.us platformā.

Vienas sesijas ilgums – 60 minūtes jeb 1 stunda.

Maksa par vienu sesiju - 150 EUR
Minimālais sesiju skaits, ieskaitot ievadsesiju un refleksijas sesiju - 5.

Maksājot uzreiz par pilnu programmu jeb 10 sesijām, piemērojama 10% atlaide - 1350 EUR*

* Cenā iekļauts arī:
- izdales materiāls “Personīgā Zīmola karte”;
- Genos International Emocionālās inteliģences novērtēšanas online tests;
- ieteicamās literatūras saraksts.

Bezmaksas ievadsesija - mērķu un prioritāšu noskaidrošana

Domāšanas sakārtošana:

1. Personības spēcīgo pušu, talantu identificēšana
2. Personīgā zīmola kartes izveide
3. Pozicionēšanās: atslēgvārdi, mērķa auditorija

Emociju apzināšanās un pieņemšana:

4. Darbs ar emociju atpazīšanu
5. Emocionālās Inteliģences novērtēšanas testa feed-back sesija
6. Negatīvo emociju pieņemšanas un apstādināšanas tehnikas

Pašprezentācija:

7. Profesionāla LinkedIn personīgā profila izveide
8. E-reputācijas audits, pamanāmības, atrodamības un uzticamības audzēšana
9. Elevator pitch rakstīšana un tīklošanas prasmju treniņš

10.tikšanās – refleksija, nākamo soļu iezīmēšana pastāvīgai personīgā zīmola attīstīšanai

Papildu iespējas pēc individuālo sesiju cikla beigām:

1. Mentoringa programma

Regulāra saziņa reizi mēnesī ar personīgā zīmola konsultanti, lai konstatētu patstāvīgās personīgās zīmolvedības progresu un veiktu nepieciešamās korekcijas. Kā arī iespējama konkrētās nozares mentora piesaiste.

2. Personīgā zīmola profila uzturēšana

Komunikācijas stratēģijas izveide. Vizuālo materiālu veidošana un iesaistošās komunikācijas uzturēšana sociālajos tīklos (LinkedIn, Facebook u.c.) no akadēmijas puses.

3. Emocionāli inteliģentās līderības programma

Genos International Emocionālās inteliģences novērtēšanas 180º vai 360º veikšana + līderības programma “(KĀ) VADĪT EMOCIONĀLI INTELIĢENTI”. Programmas saturs balstīts emociju neirozinātnē un tā palīdz attīstīt uzvedības, kas raksturo emocionāli inteliģentu līderību.

Inga Daliba

Mg. Paed., apmācību uzņēmuma “Personīgā Zīmola Akadēmija” un personāla atlases uzņēmuma “DarbaGuru” radītāja un vadītāja, personīgās zīmolvedības konsultante, lektore, sertificēta Genos International EQ (emocionālās inteliģences) praktiķe. Grāmatas “Kā rekrutēt veiksmīgāk” (2017) autore. Biznesa klubu BNI, IPTER un LTRK biedrs.

LinkedIn profils

150 EUR