Personīgā zīmola veidošana

Spēcīga personīgā zīmola tapšana norisinās trijos līmeņos – domāšanas sakārtošanā, savu emociju apzināšanā un pieņemšanā, kā arī pozicionēšanās prasmju attīstīšanā. Jo pēc būtības, personīgais zīmols – spēcīga personība, kas apzinās savu vērtību un nebaidās to parādīt citiem. Tam piemīt šādi raksturojoši lielumi kā skaidrs fokuss uz mērķi, augsta emocionālā inteliģence, pašprezentācijas un kontaktu veidošanas prasmes. Sevis veidošana panākumiem sākas ar atziņu - “es pats savas dzīves arhitekts, es pats savu panākumu būvnieks.”

10 individuālo konsultāciju programma, kas ir kā ievads personīgajā zīmolvedībā un sava ceļa uz panākumiem uzsākšana.

Sesiju grafiks tiek saskaņots individuāli. Tās ir konfidenciālas.

Sesijas var tikt organizētas klātienē Personīgā Zīmola Akadēmijas telpās vai attālināti Zoom.us platformā.

Vienas sesijas ilgums – 60 minūtes jeb 1 stunda.

Maksa par vienu sesiju - 150 EUR
Minimālais sesiju skaits, ieskaitot ievadsesiju un refleksijas sesiju - 5.

Maksājot uzreiz par pilnu programmu jeb 10 sesijām, piemērojama 10% atlaide - 1350 EUR*

* Cenā iekļauts arī:
- izdales materiāls “Personīgā Zīmola karte”;
- Genos International Emocionālās inteliģences novērtēšanas online tests;
- ieteicamās literatūras saraksts.

Bezmaksas ievadsesija - mērķu, prioritāšu, fokusa noteikšana

Domāšanas sakārtošana, pozicionēšanās:

1. Personības spēcīgo pušu (dotumu un dotību), vērtību identificēšana
2. Pozicionēšanās: atslēgvārdi, mērķa auditorija
3. Personīgā zīmola kartes izveide, promotēšanas kanālu izvēle

Emociju vadība:

4. Darbs ar emociju atpazīšanu, negatīvo emociju pieņemšanas un apstādināšanas tehnikas
5. Emocionālās Inteliģences novērtēšanas testa feed-back sesija

Pašprezentācija, iesaistošā komunikācija, tīklošana:

6. E-reputācijas audits, pamanāmības, atrodamības un uzticamības veidošana digitālajā vidē
7. Profesionāla LinkedIn profila izveide, digitālā vizītkarte
8. Kontaktu loka audzēšana un iesaistošā komunikācija eksperta tēla veidošanai
9. Elevator pitch rakstīšana un tīklošanas prasmju treniņš

10.tikšanās – refleksija, nākamo soļu iezīmēšana pastāvīgai personīgā zīmola attīstīšanai

1. Mentoringa programma

Regulāra saziņa reizi mēnesī ar personīgā zīmola konsultanti, lai konstatētu patstāvīgās personīgās zīmolvedības progresu un veiktu nepieciešamās korekcijas. Kā arī iespējama konkrētās nozares mentora piesaiste.

2. Zīmola arhetipa noteikšana

Ievērojamais šveiciešu psihologs Karls Gustavs Jungs izvirzīja teoriju par 12 personību arhetipiem, kas ir iedzimti, veidojot cilvēka paraugtēlu, kas pārsniedz valodas, kultūras un laika robežas. Nosakot un izprotot savu arhetipu ir daudz vieglāk veidot savu personīgo zīmolu, publisko tēlu un komunikāciju sabiedrībā.

Testa  (angļu valodā) izpildīšana ar sekojošu feed-back sesiju rezultātu interpretēšanai profesionāla konsultanta vadībā.

Konsultē: komunikācijas zinātņu doktore (PhD), aģentūras “JDP Integrated Communications” radītāja un vadītāja, Biznesa augstskolas “Turība” doktora studiju programmas “Komunikācijas vadība” direktore Jolanta Derkevica-Pilskunga.

3. Personīgā zīmola profila uzturēšana

Komunikācijas stratēģijas izveide. Vizuālo materiālu veidošana un iesaistošās komunikācijas uzturēšana sociālajos tīklos (LinkedIn, Facebook u.c.) no akadēmijas puses.

N.B. Izmaksas atsevišķi vienojoties atbilstoši darba apjomam.

 

Inga Daliba

Mg. Paed., apmācību uzņēmuma “Personīgā Zīmola Akadēmija” un personāla atlases uzņēmuma “DarbaGuru” radītāja un vadītāja, personīgās zīmolvedības konsultante, lektore, sertificēta Genos International EQ (emocionālās inteliģences) praktiķe. Grāmatas “Kā rekrutēt veiksmīgāk” (2017) autore. Biznesa klubu BNI, IPTER un LTRK biedrs.

LinkedIn profils

150 EUR