Seminārs "LinkedIn klientu piesaistei" ir paredzēts, lai palīdzētu uzņēmējiem, pārdevējiem, konsultantiem, vadītājiem un citiem profesionāļiem, kas vēlas piesaistīt jaunus klientus un uzlabot savu klātbūtni LinkedIn tīklā. Iegūsiet zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai izveidotu profesionālu profilu, veidotu kontaktu loku, sāktu iesaistošu komunikāciju un veiksmīgi sarakstītos ar potenciālajiem klientiem.

Seminārs piemērots jebkuram profesionālim, kas vēlas uzlabot savu klātbūtni un piesaistīt jaunus klientus LinkedIn tīklā. Programma ir noderīga gan tiem, kas tikai sāk izmantot LinkedIn, gan arī tiem, kuri jau ir iepazinušies ar šo tīklu, bet vēlas uzlabot savus rezultātus klientu piesaistē.

Norises laiks: 2023. gada 9. jūnijs plkst. 10.00-13.15

Norises vieta: Zoom.us platformā (saite tiek nosūtīta iepriekšējā dienā), tādējādi nodrošinot iespēju apgūt zināšanas un attīstīt kompetences, atrodoties jebkurā pasaules malā, kur vien pieejams interneta pieslēgums.

Dalības maksa: 149 EUR (demo semināra dalībniekiem vai ar atlaides kodu 119 EUR)

Pieteikšanās – bezrindas.lv vai support@personigaiszimols.lv

Semināra programma sastāv no sekojošiem soļiem:

1. Profesionāla LinkedIn profila izveide:

Šajā posmā semināra dalībnieki apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai izveidotu profesionālu LinkedIn profilu, kas piesaistīs uzmanību no potenciālajiem klientiem un sadarbības partneriem.

2. Mērķa kontaktu loka veidošana:

Šajā posmā semināra dalībnieki apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veidotu kontaktu loku, kas atbilst viņu mērķauditorijas interesēm un vajadzībām. Šie kontakti var tikt izmantoti, lai piesaistītu jaunus klientus un uzlabotu savu klātbūtni LinkedIn tīklā.

3. Iesaistošās komunikācija līdu ģenerēšanai:

Šajā posmā semināra dalībnieki apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai izstrādātu un veiksmīgi īstenotu iesaistošu komunikācijas stratēģiju, kas piesaistīs uzmanību no potenciālajiem klientiem un veicinās līdu ģenerēšanu.

4. Sarakste ar potenciālajiem klientiem:

Šajā posmā semināra dalībnieki apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veidotu un uzturētu saraksti ar potenciālajiem klientiem, izmantojot efektīvas komunikācijas stratēģijas un pielāgojoties viņu interesēm un vajadzībām.

Visas semināra daļas ir praktiski orientētas un ietver daudz piemēru un uzdevumu, lai dalībnieki varētu izprast un apgūt mācības. Tāpat programma sniedz arī praktiskus padomus un ieteikumus, kā uzlabot savu klātbūtni LinkedIn tīklā un piesaistīt jaunus klientus.

Galvenie mācību rezultāti, ko dalībnieki var gaidīt no programmas, ir:

  • Spēja izveidot profesionālu LinkedIn profilu, kas piesaista uzmanību no potenciālajiem klientiem.
  • Izpratne par to, kā veidot kontaktu loku, kas atbilst mērķauditorijas interesēm un vajadzībām.
  • Prasmes izstrādāt un īstenot iesaistošu komunikācijas stratēģiju, kas veicina līdu ģenerēšanu.
  • Spēja veidot un uzturēt sarakstes ar potenciālajiem klientiem, pielāgojoties viņu interesēm un vajadzībām.
  • Paaugstināta pašapziņa un pašuzticēšanās savā spējā piesaistīt jaunus klientus un veicināt savu biznesu vai karjeru.

Inga Daliba

Mg. Paed., apmācību uzņēmuma “Personīgā Zīmola Akadēmija” un personāla atlases uzņēmuma “DarbaGuru” radītāja un vadītāja, personīgās zīmolvedības konsultante, lektore, sertificēta Genos International EQ (emocionālās inteliģences) praktiķe. Grāmatas “Kā rekrutēt veiksmīgāk” (2017) autore. Biznesa klubu BNI, IPTER un LTRK biedrs.

LinkedIn profils

149 EUR