Kursa mērķis: radīt priekšstatu par mūsdienu profesionāļa tēla veidošanu digitālajā vidē (darbinieks - uzņēmuma zīmola vēstnesis), trenēt prasmes strādāt ar LinkedIn pārdošanas un mārketinga mērķu sasniegšanai, veidot profesionālu komunikāciju ar mērķa auditoriju savā un uzņēmuma LinkedIn profilā.

Mērķauditorija: uzņēmēji, biznesa attīstības vadītāji, mārketinga un PR speciālisti, neatkarīgie profesionāļi (freelancers).

Pilna kursa maksa vienam dalībniekam – 450 EUR
Maksa par vienu nodarbību, ja tiek maksāts pa daļām – 170 EUR

N.B.

* Kursu var iegādāties arī uzņēmumi savām komandām in-house nodarbībām. Kursa apjoms, dalībnieku skaits, norises laiks un izmaksas saskaņojamas individuāli.

** Kursu norise var tikt filmēta vai fotografēta akadēmijas darba kvalitātes izvērtēšanas un publicitātes mērķiem.

Maksā iekļauts:

 • 3 nodarbības (12 akadēmiskās stundas) klātienē vienreiz nedēļā ceturtdienās plkst. 10.00-13.15 un 2 mājasdarbi (24 akadēmiskās stundas);
 • mācību materiāli un ieteicamās literatūras saraksts patstāvīgajam darbam;
 • kafjas pauzes;
 • apliecība pēc pilna kursa jeb 37 akadēmisko stundu beigšanas.

Vietu skaits ierobežots, darbs mazā grupā līdz 8 cilvēki, kas nodrošina individuālu pieeju katram kursu dalībniekam ar iespēju uzdot papildu jautājumus nodarbību vadītājai.

Pieteikšanās kursiem – bezrindas.lv vai support@personigaiszimols.lv

Papildu jautājumi: +371 28 369 212 (Sigita)

1. nodarbība – 09.03.2023. plkst. 10.00-13.15
LinkedIn profils - mūsdienu profesionāļa vizītkarte

Tā ir praktiska nodarbība ar demonstrējumu LinkedIn profilā, progresa konstatēšanu un atbildēšanu uz jautājumiem pēc katras apakštēmas. Nodarbības rezultātā visiem dalībniekiem ir profesionāli noformēti LinkedIn profili.

 • Profesionālas digitālās identitātes veidošana - LinkedIn profils kā vizītkarte: 6 galveno elementu pievienošana.
 • Profesionālās pieredzes, projektu, prasmju atspoguļošana profilā.
 • Uzticamības veidošana kā profesionālim un uzņēmuma pārstāvim, rekomendāciju iegūšana.
 • Kontaktu loka veidošana: meklēšanas rīka izmantošana, ielūgumu un uzrunāšanas vēstuļu sagatavošana un nosūtīšana.

Līdzi jāņem savs portatīvais dators un savi publicitātes materiāli. Pirms tam tiks izsūtīts ieteikumu saraksts, kādiem materiāliem jābūt līdzi datorā. Ja iepriekš nav reģistrēts personīgais profils LinkedIn-ā, lūgums veikt reģistrāciju līdz nodarbības sākumam.

2. nodarbība – 16.03.2023. plkst. 10.00-13.15
Iesaistošās komunikācijas veidošana LinkedIn-ā

 • Efektīvu ierakstu veidošana sekotāju auditorijas iesaistīšanai.
 • Sekošana uzņēmuma aktualitātēm un korekta dalīšanās ar tām.
 • Vizuālo materiālu (foto, video) sagatavošana un izvietošana.
 • LIVE tiešraides.
 • Padomi efektīvu autorrakstu sagatavošanai.
 • Interakcija ar auditoriju (vēstules, komentāri, emocijzīmes).

Līdzi jāņem savs portatīvais dators un savi publicitātes materiāli.

3. nodarbība – 23.03.2023. plkst. 10.00-13.15
Uzņēmuma profils Linkedin-ā un tā iespējas

 • Uzņēmuma profila vizuālais un tekstuālais noformējums (saites, tēmturi).
 • Sekotāju loka audzēšana un uzņēmuma popularizēšana (darbinieki kā zīmola vēstneši, maksas reklāmas iespējas).
 • Uzņēmuma profila izmantošana darba devēja tēla veidošanai (nišas lapas, LinkedInJobs).
 • Komunikācijas stratēģijas izveide (komunikācijas biežums un veids: ieraksti, pasākumi, raksti, video, aptaujas).
 • Veiksmīgu Latvijas un ārzemju uzņēmumu profilu piemēri.

Līdzi jāņem savs portatīvais dators un uzņēmuma publicitātes materiāli. Noslēgumā atgriezeniskās saites un jautājumu sesija, kā arī apliecību pasniegšana pilna kursa beidzējiem.

Inga Daliba

Mg. Paed., apmācību uzņēmuma “Personīgā Zīmola Akadēmija” un personāla atlases uzņēmuma “DarbaGuru” radītāja un vadītāja, personīgās zīmolvedības konsultante, lektore, sertificēta Genos International EQ (emocionālās inteliģences) praktiķe. Grāmatas “Kā rekrutēt veiksmīgāk” (2017) autore. Biznesa klubu BNI, IPTER un LTRK biedrs.

LinkedIn profils

450 EUR