Kursa mērķis: sniegt zināšanas un praktisku ieskatu personīgās zīmolvedības jomā, trenēt pašprezentācijas, tīklošanas un pozicionēšanās prasmes, stiprināt emocionālās inteliģences kompetences.

Mērķauditorija: uzņēmēji, biznesa attīstības un nodaļu vadītāji, atslēgas cilvēki uzņēmumos, neatkarīgie profesionāļi (konsultanti, kouči, lektori).

Kursa uzdevumi:

1. Sakārtot domas, izveidot uzvarētāja, līdera domāšanas veidu (mindset) un rast atbildes uz jautājumiem:

 • kā būt savas dzīves noteicējam?
 • kā neizdegt?
 • kā sasniegt to, ko patiešām vēlies, bet reizē izbaudīt ceļu uz savu mērķi?
 • kā atļauties būt citādam?

2. Iemācīties sevi pozicionēt un rast atbildes uz jautājumiem:

 • kas ir manas konkurētspējas priekšrocības?
 • kādiem vārdiem raksturot sevi kā profesionāli, kā uzrakstīt veiksmīgu pašprezentāciju?
 • kā saprast manu pievienoto vērtību, unikalitāti un kā to padarīt redzamu, atrodamu gan reālajā, gan digitālajā vidē?

3. Trenēt vadīt emocijas un rast atbildes uz jautājumiem:

 • kā apstādināt negatīvo domu plūsmu?
 • kā neizreaģēt uz apkārtējiem?
 • kā neuzņemties atbildību par citu emocijām?
 • kā nebaidīties runāt vai jautāt par emocijām?

4. Apgūt instrumentus, paņēmienus, tehnikas atpazīstamībai, pavedienu (leads) ģenerēšanai un rast atbildes uz jautājumiem:

 • kā panākt plašu kontaktu loku?
 • kā trenēt tīklošanas (networking) prasmes?
 • kā radīt pievilkšanās spēku?
 • kā uzlabot savu e-reputāciju?
 • kā pelnīt sev tīkamā veidā?

5. Sakārtot LinkedIn profilu un rast atbildes uz jautājumiem:

 • kā izskatīties labi un profesionāli digitālajā vidē?
 • kā veidot jaunus kontaktus un komunicēt iesaistoši?
 • kā dalīties ar savām zināšanām un kompetencēm?

Pilna kursa maksa vienam dalībniekam – 720 EUR
Maksa par vienu nodarbību, ja tiek maksāts pa daļām – 150 EUR

Maksā iekļauts:

 • 6 personīgās zīmolvedības nodarbības (24 akadēmiskās stundas) klātienē divreiz mēnesī piektdienās plkst. 10.00 - 13.15 un 5 mājasdarbi (30 akadēmiskās stundas);
 • mācību materiāli un ieteicamās literatūras saraksts patstāvīgajam darbam;
 • kafjas pauzes;
 • Genos International emocionālās inteliģences tests;
 • apliecība pēc pilna kursa jeb 54 akadēmisko stundu beigšanas.

Vietu skaits ierobežots, darbs mazā grupā līdz 8 cilvēki, kas nodrošina individuālu pieeju katram kursu dalībniekam ar iespēju uzdot papildu jautājumus nodarbību vadītājai.

Pieteikšanās kursiem – bezrindas.lv vai support@personigaiszimols.lv

Papildu jautājumi: +371 28 369 212 (Sigita)

1. nodarbība – 24.02.2023. plkst. 10.00-13.15
Domāšanas sakārtošana: darbs ar personīgā zīmola karti

 • Iepazīšanās/iepazīstināšana ar savu personīgo zīmolu.
 • Spēcīgo pušu un prioritāšu noteikšana.
 • Darbs ar četriem personīgās zīmolvedības pamatprincipiem.
 • Personīgā zīmola (e-reputācijas) audits digitālajā vidē.

2. nodarbība – 10.03.2023. plkst. 10.00-13.15
Pozicionēšanās

 • Mērķauditorijas un konkurētspējas priekšrocību noteikšana.
 • Sava personīgā zīmola promotēšanas kanāli un atbilstošo izvēle.
 • Kontaktu loka audits un tā audzēšanas iespējas.
 • Aktivitāšu plāna sastādīšana pievilkšanas spēka aktivizēšanai.

3. nodarbība - 24.03.2023. plkst. 10.00-13.15
Pašprezentācijas veidošana

 • Veiksmīgas pašprezentācijas izveidošana.
 • Pašprezentēšanās treniņš.
 • Ķermeņa valodas nianses.
 • Unikalitāte – atļauties būt pašam, būt citādam.

4. nodarbība - 14.04.2023. plkst. 10.00-13.15
Tīklošanas stratēģijas izveide un prasmju treniņš

 • Tīklošanas mērķa noteikšana un atbilstošās tīklošanas platformas vai pasākuma izvēle.
 • Sagatavošanās tīklošanās pasākumam, uzvedība pasākuma laikā, darbības pēc tīklošanas pasākuma.
 • Profesionālu tīklotāju raksturojošas iezīmes.
 • Tīklošanas treniņš.

5. nodarbība - 28.04.2023. plkst. 10.00-13.15
Emociju vadība

 • Emocionālās inteliģences kompetences un to stiprināšanā.
 • EQ testa rezultātu analīze.
 • Praktiskas tehnikas darbā ar savām un apkārtējo emocijām.
 • Darbību plāns sevis stiprināšanai: kā degt, bet neizdegt.

6. nodarbība - 12.05.2023. plkst. 10.00-13.15
Profesionāls LinkedIn profils

 • Profesionālas digitālās vizītkartes izveide.
 • Digitālās uzticamības veidošana.
 • Kontaktu loka audzēšana un iesaistošā komunikācija.
 • Atgriezeniskā saite un plāns personīgā zīmola panākumu mērīšanai.

Inga Daliba

Mg. Paed., apmācību uzņēmuma “Personīgā Zīmola Akadēmija” un personāla atlases uzņēmuma “DarbaGuru” radītāja un vadītāja, personīgās zīmolvedības konsultante, lektore, sertificēta Genos International EQ (emocionālās inteliģences) praktiķe. Grāmatas “Kā rekrutēt veiksmīgāk” (2017) autore. Biznesa klubu BNI, IPTER un LTRK biedrs.

LinkedIn profils

720 EUR