Profesionālo kontaktu sociālais tīkls LinkedIn šobrīd pasaulē ir vadošā platfroma veiksmīgas B2B (business to business) komunikācijas veidošanā. Reģistrēto lietotāju skaits ir sasniedzis vairāk nekā 740 miljonus visā pasaulē, no kuriem būtiska daļa ir uzņēmumu īpašnieki, biznesa vadītāji, direktori - lēmējpersonas uzņēmumos. Uzņēmuma profils savukārt kalpo kā uzņēmuma vizītkarte, personāla un klientu piesaistes platforma.

Meistarklase paredzēta uzņēmumu PR un mārketinga speciālistiem, MVU vadītājiem, pārdošanas un HR vadītājiem.

Norises vieta:

Zoom.us platformā (saite tiek nosūtīta iepriekšējā dienā), tādējādi nodrošinot iespēju apgūt zināšanas un attīstīt kompetences, atrodoties jebkurā pasaules malā, kur vien pieejams interneta pieslēgums.

Meistarklases ilgums – 4 akadēmiskās stundas (10.00–13.15).

Dalības maksa - 65 EUR

Pieteikšanās – bezrindas.lv vai support@personigaiszimols.lv

Veido sevi panākumiem!

1. Uzņēmuma profila izveide, to vizuālā un tekstuālā noformēšana
2. Komunikācijas stratēģijas veidi un profila administrēšana
3. Ideālo ierakstu publicēšana laika joslā
4. Uzņēmuma darbinieki kā uzņēmuma zīmola vēstneši
5. Nišu lapas (showcase pages) un to izmantošana pārdošanā, mārketingā, personāla piesaistē un noturēšanā
6. Spēcīgu LinkedIn uzņēmumu profilu piemēri, to analīze
7. Reklāmas izvietošanas veidi

Inga Daliba

Mg. Paed., apmācību uzņēmuma “Personīgā Zīmola Akadēmija” un personāla atlases uzņēmuma “DarbaGuru” radītāja un vadītāja, personīgās zīmolvedības konsultante, lektore, sertificēta Genos International EQ (emocionālās inteliģences) praktiķe. Grāmatas “Kā rekrutēt veiksmīgāk” (2017) autore. Biznesa klubu BNI, IPTER un LTRK biedrs.

LinkedIn profils

65 EUR