Emocionālā inteliģence  (EI) ir spēja saprast un pārvaldīt savas, kā arī citu cilvēku emocijas. Pastāv uzskats, ka emocionālā inteliģence ir noteicošāks veiksmes faktors par inteliģences koeficienta (IQ) līmeni.

Terminu Emocionāla inteliģence pētnieki ir ieviesuši un aprakstījuši samērā nesen – pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu sākumā. Par bestselleru 1995.gadā kļuva sociologa Deniela Golemana (Daniel Goleman) grāmata “Emotional Intelligence”. D.Golemans uzskata, ka 80% no panākumiem pieauguša cilvēka dzīvē ir atkarīgi no viņa emocionālā intelekta.

Mūsdienu realitāte, kurā valda konkurence, padara emocionālo inteliģenci par priekšrocību gan darba vietā, gan darba tirgū. Sevišķi svarīga tā ir darbā, kas saistīts ar klientu apkalpošanu un komandas darbā.

Uzņēmumu līderi ar augstu EI sasniedz labākus rezultātus un veido labāku darba atmosfēru, spēj efektīvāk vadīt komandas un izvēlēties efektīvākos rīcības veidus, t.sk., spēj vadīt savas emocijas un izprast citu cilvēku emocijas un motīvus, kā arī paaugstinās uzņēmuma produktivitāte un veiktspēja.

Aicinām apmeklēt meistarklases "Emocionāli inteliģentā līderība" (3 nodarbības, 12 akadēmiskās stundas, 18.10., 20.10. un 25.10. plkst. 18.00-21.15).

Norises vieta:

Zoom.us platformā (saite tiek nosūtīta iepriekšējā dienā), tādējādi nodrošinot iespēju apgūt zināšanas un attīstīt kompetences, atrodoties jebkurā pasaules malā, kur vien pieejams interneta pieslēgums.

Mērķauditorija:

Uzņēmumu, pārdošanas, mārketinga un personāla vadītāji, neatkarīgie profesionāļi, lektori, kouči.

Meistarklases ilgums – 4 akadēmiskās stundas (18.00–21.15).

Dalības maksa par 1 meistarklasi: 50 EUR

Dalības maksa par 2 meistarklasēm: 100 EUR 

Dalības maksa par 3 meistarklasēm: 150 EUR 

Darbs notiek mazā grupā, kas nodrošina individuālu pieeju katram meistarklases dalībniekam ar iespēju uzdot papildu jautājumus lektorei.

Pieteikšanās – bezrindas.lv vai support@personigaiszimols.lv

 

Veido sevi panākumiem!

  • Emociju zinātne un lēmumu pieņemšana (neirozinātne darbībā)
  • Autentisks, apzināts, iekļaujošs, emocionāli noturīgs, iedvesmojošs līderis – kā to panākt savā ikdienā
  • Emocionālās spriestspējas nozīme ikdienā, kas to ietekmē
  • Labbūtība darba vidē, līdera nozīme tās veidošanā
  • Darbinieku iesaistes veidošanas pamatnosacījumi
  • Praktiskas tehnikas emocionāli inteliģentas līderības attīstīšanai

Inese Sila

Mg. HR, sertificēts profesionālais koučs. Vairāk kā 20 gadu pieredze personāla vadītāja amatā gan valsts pārvaldē, gan privātā biznesa uzņēmumos, kā arī vairāk kā 10 gadus lasa lekcijas personāla vadībā un koučingā Juridiskajā koledžā, BA Turība. Vada seminārus par personāla vadību, personīgo izaugsmi un attīstību. Sertificēta Genos International EQ (emocionālās inteliģences) testa praktiķe.

LinkedIn profils

50 EUR