Visā pasaulē arvien aktīvāk tiek pielietots sistēmiskais darbs uzņēmumu vadības jautājumu risināšanā. Šis skatījums papildina tradicionālo vadības, finanšu, personāla un procesu skatījumus.

Katru dienu vadītāji risina daudzus izaicinājumus sava uzņēmuma un komandas labā. Kā tajā nepazaudēt sevi, bet tieši otrādi - atrast līdzsvaru un kārtību? Kā panākt, ka visi darbojas kā labs mehānisms? Kā laicīgi pamanīt sāpīgākās lietas, kas traucē ne vien uzņēmuma rezultātam, bet arī katram komandas dalībniekam personīgi? Kā tikt galā, kad nevienas mācības vai tehnikas vairs nedod cerēto rezultātu?

Treniņš par neapzinātajiem procesiem, kas ietekmē mūsu līderību, un iespēja paskatīties uz sevi, savu komandu no cita skatu punkta.

Meistarklases "Sistēmiska komandas vadība" 

(2 nodarbības, 8 akadēmiskās stundas, 27.10. un 01.11.)

Mērķauditorija: uzņēmumu vadītāji, augstākā un vidējā līmeņa vadītāji.

Meistarklases notiek Zoom.us platformā (saite tiek nosūtīta iepriekšējā dienā), tādējādi nodrošinot iespēju apgūt zināšanas un attīstīt kompetences, atrodoties jebkurā pasaules malā, kur vien pieejams interneta pieslēgums.

Vienas meistarklases ilgums – 4 akadēmiskās stundas (18.00–21.15).

Dalības maksa par vienu meistarklasi - 50 EUR
Dalības maksa par abām meistarklasēm - 100 EUR

Pieteikšanās – bezrindas.lv vai support@personigaiszimols.lv

Veido sevi panākumiem!

  • Uzņēmums kā sistēma lielākā sistēmā, biznesa vadošo principu un dibinātāju ietekme uz uzņēmuma attīstību
  • Jaunās līderības principi no organizāciju sistēmiskā viedokļa
  • Sistēmisko likumu ietekme uz komandas darbu un līdera vietu
  • Kā dažādi komandas simptomi (konflikti, baumas, pretestība, atbildības neuzņemšanās, motivācijas trūkums, nogurums, u.c.) ietekmē biznesu un kā meklēt to cēloņus
  • Praktiskie vingrinājumi, kas ļaus paskatīties uz savu biznesu no malas

Terēze Riekstiņa

Biznesa konsultante un apmācību trenere ar 20 gadu pieredzi pārdošanā un vadībā (banku, mazumtirdzniecības un biznesa konsultāciju jomā). Vada apmācības pārdošanā, vadībā un personīgajā attīstībā. No 2017. gada darbojos biznesa inkubatoros ar topošajiem un jaunajiem uzņēmējiem. Izveidojusi biznesa apmācību spēli un grāmatu "Pārdošanas maratons". Apguvusi sistēmiskā praktiķa darbu Systemic Constellations Center Riga sadarbībā ar Bert Hellinger Instituut Nederland.

LinkedIn profils

50 EUR