Aicinām apmeklēt personīgās zīmolvedības kursus, kas sevī ietver mērķu formulēšanas tehniku apguvi, ieskatu spēcīgu personīgu zīmolu veidojošajos aspektos, publiskās runas un stāstniecības treniņu, tīklošanas un pašprezentācijas prasmes gan reālajā, gan digitālajā vidē, emocionāli inteliģentās līderības attīstīšanu un sistēmiskās komandas vadības pamatus.

Kursu mērķis ir sniegt ne tikai detalizētu teorētisku ieskatu galvenajos jautājumos, bet ne mazāk kā 50% no visa kursa ir paredzētas praktiskās darbnīcas prasmju un kompetenču attīstīšanai.

Norises laiks un apjoms:

No 22.09.2021. līdz 01.11.2021., pirmdienās un trešdienās plkst. 18.00-21.15.
Tie ir 12 vakari jeb 48 akadēmiskās stundas

Norises vieta:

Zoom.us platformā (saite katru reizi tiek nosūtīta iepriekšējā dienā), tādējādi nodrošinot iespēju apgūt zināšanas un attīstīt kompetences, atrodoties jebkurā pasaules malā, kur vien pieejams interneta pieslēgums.

Mērķauditorija:

Uzņēmumu, pārdošanas, mārketinga un personāla vadītāji, neatkarīgie profesionāļi, lektori, kouči.

Visa kursu maksa: 420 EUR

Vienas atsevišķas nodarbības maksa: 50 EUR (rakstīt privāti uz support@personigaiszimols.lv)

Kursu maksā iekļauts:

- vadītāja zīmola veidošanas kursi - 12 nodarbības (48 akadēmiskās stundas) 5 profesionālu lektoru vadībā;
- kursu apmeklētājiem 2 mēnešus no kursu sākuma datuma visi izdales materiāli un papildu literatūra būs pieejama Personīgā Zīmola Akadēmijas Facebook slēgtajā grupā, kurai, sākoties kursiem, tiks nosūtīta piekļuve;
- apliecība pēc visu 12 nodarbību kursu beigšanas.

Darbs notiek mazā grupā, kas nodrošina individuālu pieeju katram kursu dalībniekam ar iespēju uzdot papildu jautājumus nodarbību lektoriem.

Pieteikšanās kursiem – bezrindas.lv vai support@personigaiszimols.lv

Papildu jautājumi: +371 28 369 212 (Sigita)

Kursu programma:

1. Mērķu formulēšana un vadītāja zīmolu veidojošie pamatelementi
(2 nodarbības, 8 akadēmiskās stundas, 22.09. un 27.09.)

 • Svarīgākie mērķu formulēšanas likumi
 • Disciplīnas nozīme mērķu sasniegšanā
 • Pagātnes ietekmējošie faktori virzībā uz nākotni
 • Vingrinājumi un tehnikas, lai sāktu darīt
 • Iekšējie resursi savu sapņu īstenošanai
 • Darbs ar mērķu izpildi pārmaiņu laikos

Lektore: Terēze Riekstiņa

 • Kas ir personīgais zīmols (personal brand) un kādi ir to veidojošie pamatelementi
 • Kādas ir spēcīga personīgā zīmola konkurences priekšrocības
 • Vadītāja zīmola veidošanas iespējas reālajā un digitālajā vidē
 • Dalība biznesa klubos, tīklošanas (networking) un pašprezentācijas prasmes

Lektore: Inga Daliba

2. Stāstniecība un publiskās runas prasmes
(3 nodarbības, 12 akadēmiskās stundas, 29.09., 04.10. un 06.10.)

 • Kas ir stāstniecības (storytelling) metode un kas ir tās pamatā
 • Kāpēc vadītājam būtiski stāstīt stāstus
 • Kādi ir 6 stāsti, ar kuriem dalīties
 • Soļi efektīva stāsta izveidē
 • Praktiska darbnīca 1 sava stāsta izveidē

Lektore: Ieva Veidemane

 • Runas satura izveide un mērķa noformulēšana
 • Runas tehnikas nozīme
 • Atbrīvošanās no uztraukuma publiskās uzstāšanās laikā
 • Ķermeņa valodas veiksmīga izmantošana

Lektore: Laura Čaupale

3. Vadītāja zīmola veidošana digitālajā vidē
(2 nodarbības, 8 akadēmiskās stundas, 11.10. un 13.10.)

 • Mūsdienu vadītāja digitālās identitātes veidošana
 • E-reputācijas nozīme profesionālo mērķu sasniegšanai
 • Profesionāla personīgā LinkedIn profila izveide
 • Uzņēmuma profils LinkedIn-ā un tā izmantošana uzņēmējdarbības mērķu sasniegšanai

Lektore: Inga Daliba

4. Emocionāli inteliģentā līderība
(3 nodarbības, 12 akadēmiskās stundas, 18.10., 20.10. un 25.10.)

 • Emociju zinātne un lēmumu pieņemšana (neirozinātne darbībā)
 • Autentisks, apzināts, iekļaujošs, emocionāli noturīgs, iedvesmojošs līderis – kā to panākt savā ikdienā
 • Emocionālās spriestspējas nozīme ikdienā, kas to ietekmē
 • Labbūtība darba vidē, līdera nozīme tās veidošanā
 • Darbinieku iesaistes veidošanas pamatnosacījumi
 • Praktiskas tehnikas emocionāli inteliģentas līderības attīstīšanai

Lektore: Inese Sila

5. Sistēmiska komandas vadība
(2 nodarbības, 8 akadēmiskās stundas, 27.10. un 01.11.)

 • Uzņēmums kā sistēma lielākā sistēmā, biznesa vadošo principu un dibinātāju ietekme uz uzņēmuma attīstību
 • Jaunās līderības principi no organizāciju sistēmiskā viedokļa
 • Sistēmisko likumu ietekme uz komandas darbu un līdera vietu
 • Kā dažādi komandas simptomi (konflikti, baumas, pretestība, atbildības neuzņemšanās, motivācijas trūkums, nogurums u.c.) ietekmē biznesu un kā meklēt to cēloņus
 • Praktiskie vingrinājumi, kas ļaus paskatīties uz savu biznesu no malas

Lektore: Terēze Riekstiņa

Terēze Riekstiņa

Biznesa konsultante un apmācību trenere ar 20 gadu pieredzi pārdošanā un vadībā (banku, mazumtirdzniecības un biznesa konsultāciju jomā). Vada apmācības pārdošanā, vadībā un personīgajā attīstībā. No 2017. gada darbojos biznesa inkubatoros ar topošajiem un jaunajiem uzņēmējiem. Izveidojusi biznesa apmācību spēli un grāmatu "Pārdošanas maratons". Apguvusi sistēmiskā praktiķa darbu Systemic Constellations Center Riga sadarbībā ar Bert Hellinger Instituut Nederland.

LinkedIn profils

 

Inga Daliba

Mg. Paed., apmācību uzņēmuma “Personīgā Zīmola Akadēmija” un personāla atlases uzņēmuma “DarbaGuru” un radītāja un vadītāja, personīgās zīmolvedības konsultante, lektore, sertificēta Genos International EQ (emocionālās inteliģences) praktiķe. Grāmatas “Kā rekrutēt veiksmīgāk” (2017) autore. Biznesa klubu BNI, IPTER un LTRK biedrs.

LinkedIn profils

 

Ieva Veidemane

Komunikācijas un mārketinga profesionāle ar interesi par tehnoloģijām. Vairāk nekā 10 gadus strādājusi Fortune 500 kompānijās, ieņemot vadošus amatus iekšējā mārketingā un vadot globālus projektus. Ievas misija ir palīdzēt jebkuram kļūt par labāku komunikatoru saziņā ar apkārtējiem (kolēģiem, vadītājiem, klientiem), izmantojot dažādas saziņas tehnikas, personīgos stāstus un tehnoloģijas. Ieva sevi pati raksturo kā pozitīvu dumpinieku, kas cenšas atrast radošus veidus, kā sasniegt rezultātus. Personīgā dzīvē Ieva piekopj wabi-sabi filozofiju.

LinkedIn profils

 

Laura Čaupale

Režisore, teātra balvas “Spēlmaņu nakts” 2017./2018. gada sezonas laureāte un publiskās runas konsultante.

LinkedIn profils

 

Inese Sila

Mg. HR, sertificēts profesionālais koučs. Vairāk kā 20 gadu pieredze personāla vadītāja amatā gan valsts pārvaldē, gan privātā biznesa uzņēmumos, kā arī vairāk kā 10 gadus lasa lekcijas personāla vadībā un koučingā Juridiskajā koledžā, BA Turība. Vada seminārus par personāla vadību, personīgo izaugsmi un attīstību. Sertificēta Genos International EQ (emocionālās inteliģences) testa praktiķe.

LinkedIn profils

420 EUR