Profesionāla LinkedIn profila izveide

Profesionālo kontaktu sociālā tīkla LinkedIn profils mūsdienās kalpo par būtisku elementu katra nozares speciālista un vadītāja tēla stiprināšanai. Tas ir arī veids, kā uzņēmējam vai karjeras veidotājam popularizēt savu personīgo zīmolu, atrast jaunu darbu, uzticamus sadarbības partnerus un uzturēt kontaktus ar esošajiem.

Tā ir praktiska un konfidenciāla nodarbība, kuras laikā strādājam pie LinkedIn profila izveides vai pilnveidošanas, tāpēc līdzi jābūt portatīvajam datoram, lai varētu veikt izmaiņas un pievienot nepieciešamos tekstuālos un vizuālos materiālus.

Pirms konsultācijas uz Jūsu e-pastu nosūtām ieteikumus, kādai informācijai un materiāliem ir jābūt datorā pa rokai un kādus jautājumus jāpārdomā, lai konsultācijas laiku varētu izmantot pēc iespējas produktīvāk.

Konsultācija var tikt organizēta klātienē Personīgā Zīmola Akadēmijas telpās vai attālināti Zoom.us platformā.

Konsultācijas ilgums – 90 minūtes jeb 1,5 stunda.

Maksa par konsultāciju - 150 EUR

1. Profila vizālā noformējuma izveide, lai tas atbilstu visiem psiholoģiskiem aspektiem uzticamības radīšanai un veiksmīgas komunikācijas izveidošanai.
2. Precīzu atslēgvārdu izvēle, tekstu pievienošana un unikālās saites izveide labas atrodamības un redzamības nodrošināšanai gan LinkedIn vidē, gan ārpus tās.
3. Būtiskāko profila sadaļu aizpildīšana pieredzes, izglītības, prasmju, darbu portfolio, dalību organizācijās atspoguļošanai.
4. Ieteikumi efektīvai meklēšanas filtra izmantošanai un kontaktu loka audzēšanai. Pirmais kontakts ar svešu sociālā tīkla lietotāju.
5. Atbildes uz papildu jautājumiem par LinkedIn efektīvu izmantošanu uzņēmējdarbībai, pārdošanai, mārketingam, rekrutēšanai, tēla veidošanai un karjerai.

Inga Daliba

Mg. Paed., apmācību uzņēmuma “Personīgā Zīmola Akadēmija” un pilna cikla HR risinājumu aģentūras “DarbaGuru” radītāja un vadītāja, personīgās zīmolvedības konsultante, pieredzējusi lektore, LinkedIn trenere, sertificēta Genos International EI (emocionālās inteliģences) praktiķe. Grāmatas “Kā rekrutēt veiksmīgāk” (2017) autore. Biznesa klubu BNI, IPTER, LTRK, LĪDERE biedrs.

LinkedIn profils

150 EUR