Personīgā zīmola veidošana

Personīgā zīmolvedība palīdz sasniegt sekojošus mērķus:
1. Pelnīt vairāk, balstoties uz sava personīgā zīmola redzamību, atrodamību un uzticamību (biznesa un karjeras jeb ņemšanas mērķis)
2. Ietekmēt pasauli (eksperta, viedokļa līdera jeb iespaidošanas mērķis)
3. Pārveidot pasauli (līderības jeb došanas mērķis)
4. Pārveidot sevi (kļūt par savas dzīves līderi jeb pašrealizācijas mērķis)

Personīgā zīmola pozitīvās pārmaiņas notiek ne tikai apgūstot noderīgās prasmes, iemaņas vai stiprinot kompetences. Tās notiek attīstot noteiktu domāšanas veidu (mindset) un iemācoties vadīt emocijas (emotional inteligance). Tie ir paradumi, kurus nemitīgi atkārtojam, slīpējam, piekopjam ikdienā un kas mūs virza uz panākumiem. Tā ir harisma, ko mērķtiecīgi trenējam un attīstām sevī.

Personīgā zīmolvedība īpaši svarīga uzņēmējiem, vadītājiem, lektoriem, konsultantiem un neatkarīgajiem profesionāļiem – visiem tiem, kuru pakalpojumus, produktus vai kompetences izvēlas un pērk, vadoties no viņu personīgā zīmola un uzticamības, ko šis zīmols ir radījis.

Sesiju grafiks tiek saskaņots individuāli.
Ieteicamais sadarbības ritms labāka rezultāta nodrošināšanai – tikšanās regulāri 1x nedēļā.
Tās ir konfidenciālas.

Sesijas var tikt organizētas klātienē Personīgā Zīmola Akadēmijas telpās vai attālināti Zoom.us platformā.

Vienas sesijas ilgums – 60 minūtes jeb 1 stunda.
Maksa par vienu sesiju - 150 EUR

Maksājot uzreiz par pilnu programmu jeb 10 sesijām, piemērojama 5% atlaide - 1425 EUR*

Bezmaksas iepazīšanās sesija - mērķa, prioritāšu un fokusa noteikšana

 1. Pozicionēšanās: kas es esmu? kā es uztveru sevi? kā mani uztver citi? kā es vēlos, lai mani uztver?
 2. Savu resursu (dotumu, dotību u.tml.) apzināšana, savas “odziņas” atrašana
 3. Harismas attīstīšanas pamatprincipi
   
 4. Sevis pieņemšana un pašpārliecinātības treniņš
 5. Citu pieņemšana un iemācīšanās runāt otra “valodā” (personību tipi)
 6. Personīgā zīmola veidošanas kanālu izvēle
   
 7. Pašprezentācijas un kontaktu veidošana reālajā vidē (uzstāšanās, tīklošanas prasmes)
 8. Pašprezentācijas un kontaktu veidošana digitālajā vidē (LinkedIn profils)
 9. Iesaistošās un piesaistošās komunikācijas veidošana
   
 10. Personīgā zīmola kartes izveide zīmola ilgtspējai un panākumu mērīšanai

Programma paredz vairākus mājasdarbus, praktiskos uzdevumus harismas trenēšanai un pašprezentācijas materiālu “ražošanai”, kā arī ieteicamo literatūru.

1. Mentoringa programma

Regulāra saziņa reizi mēnesī ar personīgā zīmola konsultanti, lai konstatētu patstāvīgās personīgās zīmolvedības progresu un veiktu nepieciešamās korekcijas. Kā arī iespējama konkrētās nozares mentora piesaiste.

2. Zīmola arhetipa noteikšana

Ievērojamais šveiciešu psihologs Karls Gustavs Jungs izvirzīja teoriju par 12 personību arhetipiem, kas ir iedzimti, veidojot cilvēka paraugtēlu, kas pārsniedz valodas, kultūras un laika robežas. Nosakot un izprotot savu arhetipu ir daudz vieglāk veidot savu personīgo zīmolu, publisko tēlu un komunikāciju sabiedrībā.

Testa  (angļu valodā) izpildīšana ar sekojošu feed-back sesiju rezultātu interpretēšanai profesionāla konsultanta vadībā.

Konsultē: komunikācijas zinātņu doktore (PhD), aģentūras “JDP Integrated Communications” radītāja un vadītāja, Biznesa augstskolas “Turība” doktora studiju programmas “Komunikācijas vadība” direktore Jolanta Derkevica-Pilskunga.

3. Emocionālās inteliģences kompetenču noteikšanas tests

Genos International online testa izpildīšana emocionālās inteliģences kompetenču izvērtēšanai. Tam sekojoša feed-back sesija sertificēta EI praktiķa pavadībā rezultātu interpretēšanai un aktivitāšu plāna sastādīšana konkrēto kompetenču pilnveidošanai.

N.B. Izmaksas atsevišķi vienojoties atbilstoši darba apjomam.

 

Inga Daliba

Mg. Paed., apmācību uzņēmuma “Personīgā Zīmola Akadēmija” un pilna cikla HR risinājumu aģentūras “DarbaGuru” radītāja un vadītāja, personīgās zīmolvedības konsultante, pieredzējusi lektore, LinkedIn trenere, sertificēta Genos International EI (emocionālās inteliģences) praktiķe. Grāmatas “Kā rekrutēt veiksmīgāk” (2017) autore. Biznesa klubu BNI, IPTER, LTRK, LĪDERE biedrs.

LinkedIn profils

150 EUR