LinkedIn mācības uzņēmuma darbiniekiem

Mācību mērķis:
Izveidot efektīvus uzņēmuma darbinieku LinkedIn profilus, kas kalpotu kā uzņēmuma zīmola vēstneši digitālajā vidē, izrunāt komunikācijas stratēģiju uzņēmuma un personīgajos profilos, lai popularizētu uzņēmuma zīmolu un audzētu sekotāju loku.

1.posms - LinkedIn profilu audits

 • Mācību dalībnieku un uzņēmuma LinkedIn profila audits.
 • Vājo un spēcīgo pušu identificēšana.
 • Ieteikumu sagatavošana profilu uzlabošanai un komunikācijai tajos.
 • Saraksts ar ieteikumiem, kādus materiālus sagatavot pieejamus datorā, lai nodarbības laikā tos izmantotu profilu uzlabošanai (tiks nosūtīts apmācību dalībniekiem pirms praktiskās nodarbības).

Stundu apjoms un izmaksas atkarīgas no profilu skaita.

2.posms - Uzņēmuma darbinieku LinkedIn profilu sakārtošana

Tā ir praktiska nodarbība ar demonstrējumu LinkedIn profilā, progresa konstatēšanu un atbildēšanu uz jautājumiem pēc katras apakštēmas.

 • Profesionālas digitālās identitātes veidošana - LinkedIn profils kā vizītkarte.
 • Profesionālās pieredzes, projektu, prasmju atspoguļošana profilā. Portfolio digitālajā vidē.
 • Uzticamības veidošana. Rekomendāciju iegūšana.
 • Mērķa kontaktu saraksta sagatavošana.
 • Noderīgo kontaktu loka veidošana: meklēšanas rīka izmantošana, ielūgumu un uzrunāšanas vēstuļu sagatavošana un nosūtīšana.
 • LinkedIn iespēju apzināšana B2B pārdošanā, mārketingā, personāla un sadarbības partneru piesaistē

Vienas nodarbības garums: 4 akadēmiskās stundas (ar 15 min. pauzi vidū).
Optimālais dalībnieku skaits vienā grupā: līdz 20-25 cilvēki
Nodarbība var tikt vadīta gan klātienē - telpā, kur pieejams internets un katram dalībniekam iespēja strādāt pie datora, gan tiešsaistē.

3.posms - Iesaistošās komunikācijas stratēģija LinkedIn-ā

 • Iesaistošās komunikācijas pamatprincipi
 • Efektīvi ieraksti ziņu joslā un interakcija ar citiem lietotājiem
 • Papildus iespējas profesionāļa tēla veidošanai digitālajā vidē: autorraksti, video, LIVE, pasākumi, NewsLetters
 • Veiksmīgi LinkedIn profilu piemēri
 • Komunikācijas stratēģijas izveide
 • Uzdevumi patstāvīgajam darbam

Vienas nodarbības garums: 4 akadēmiskās stundas (ar 15 min. pauzi vidū).
Optimālais dalībnieku skaits vienā grupā: līdz 20-25 cilvēki
Nodarbība var tikt vadīta gan klātienē - telpā, kur pieejams internets un katram dalībniekam iespēja strādāt pie datora, gan tiešsaistē.

Papildus iespējams paredzēt arī 4.posmu ar atkārtotu profilu auditu un progresa kontatēšanu, aktīvāko uzņēmuma darbinieku nominēšanu.

Izmaksas atkarīgas no mācību dalībnieku skaita.
Programmu iespējams pielāgot, atbilstoši uzņēmuma vajadzībām.
 

                        

Inga Daliba

Mg. Paed., apmācību uzņēmuma “Personīgā Zīmola Akadēmija” un pilna cikla HR risinājumu aģentūras “DarbaGuru” radītāja un vadītāja, personīgās zīmolvedības konsultante, pieredzējusi lektore, LinkedIn trenere, sertificēta Genos International EI (emocionālās inteliģences) praktiķe. Grāmatas “Kā rekrutēt veiksmīgāk” (2017) autore. Biznesa klubu BNI, IPTER, LTRK, LĪDERE biedrs.

LinkedIn profils